Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesi aydınlatma metni

SUPSAN MOTOR SUPAPLARI SAN. VE TIC. A.Ş.

Aydınlatma Metni : Müşteri/Bayi/Yetkili Satıcı/Çalışanlara İlişkin Seyahat, Hediye, Kampanya süreçleri, kişisel verilerin işlenmesi aydınlatma metni

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Supsan Motor Supaplari San. ve TicA.Ş.  (“Şirket” veya “Supsan”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. 

b) İşlenen Kişisel Veriler

Supsan, kimlik (ad-soyad), iletişim (e-posta, telefon, adres) ve puan, kupon ve kampanya bilgilerinizi işlemektedir.

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, hediye, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları veya ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, müşteri, iş ortağı, bayi ve tedarikçi ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, lojistik faaliyetlerinin planlanması, belirtilen amaçlarla şirket içi operasyonel ve iş süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında işlenecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye http://www.supsan.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasından erişebilirsiniz.

ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla, yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü taraflara aktarılmaktadır:

İş Ortakları & TedarikçilerÜçüncü taraflardan ürün/hizmet alımı süreçlerini yürütmek, ürün/hizmetlere ilişkin operasyonel süreçleri yürütmek, kampanya/promosyon çalışmalarını yürütmek, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek, iş sürekliliğini sağlamak.
Yetkili Kişi, Kurum ya da KuruluşlarYetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek.

Borusan Grubu

Şirketleri

Borusan Grubu politikalarına uyumluluk sağlamak, iş sürekliliğini sağlamak, iş süreçlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bilgilerin fiziki veya elektronik ortamda sağlanması, e-posta yazışmaları veya telefon görüşmeleri yapılması suretiyle, otomatik, kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ile “veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak için aşağıda belirtilen yöntemleri tercih edebilir veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer yöntemlerle taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz.

Haklarınızı kullanmak için:

  • www.supsan.com.tr adresinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurabilir, veya;
  • Taleplerinizi Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. No: 158/1 Küçükçekmece/İSTANBUL adresine yazılı olarak gönderebilisiniz.

Sorularınız için [supsan@supsan.com] e-posta adresi üzerinden Şirket İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.  

Başvuru Formunu v2 - indir.

Supsan Kvk Şirket Politikası -indir

Başa dön